A12, Nr. 29, 2017

1.85 PVN iekļauts

Kategorijas: Birkas:

Apraksts

Pavasaris vienmēr ir daudznozīmīgs. Sākums, uzziedēšana, pārmaiņas dabā un sabiedrībā. Šopavasar sākam Latvijas Simtgades svinības, jo pirms simts gadiem Latgales vēsturiskajā kongresā, Rēzeknē, 27. aprīlī pēc vecā kalendāra aktīvākā sabiedrības daļa lēma Latgalei vienoties ar pārējiem Latvijas novadiem. Un tikai vēl vairāk kā pēc gada dzima pati Latvijas valsts. Tāpēc Latvijas Simtgades svinības sākas Latgalē. Šajā numurā aicinām izprast Latgales kongresa vēsturisko nozīmi, jo tas nebija viennozīmīgs, arī tad būtiska bija prasme vienoties un sadarboties kāda lielāka mērķa labā. Kongresa līderi Francis Trasuns un Francis Kemps pauda tanī brīdī atšķirīgu redzējumu par Latgales turpmāko attīstību, bet abiem bija vienots skatījums, ka jāsaglabā latgaliešu valoda un ticība. Šajā žurnāla numurā procesi un notikumi, kuri ir svarīgi Latvijas valsts apziņas veidošanā un tapšanā, tie, kuri ir pamats stingriem pakāpieniem neatkarības veidošanai un katram iekodēti ģenētiskajā atmiņā. Par drosmi un savas valodas aizstāvību – Francis Kemps tolaik un mūsdienās Ilga Šuplinska. Valsts robežas sargāšana – nozīmīgās partizānu Brīvības cīņas 1919. gadā un mežabrāļu pretošanās padomju okupācijai pēc II
Pasaules kara Stompaku purvos. Šopavasar kauju piemiņas dienā purva salā tika iesvētīts piemiņas krusts brīvajā dievnamā. Latgaliešu identitātes un vēstures pētīšana Henriha Soma un Pētera Zeiles darbos un latgaliešu masu mediju nozīme Atmodas laikā. Tam visam pāri un vienmēr līdzās dziļākā saikne, pamatu pamatos ieaustais – garīgais spēks, kurš rod izpausmi mūzikā un dziedājumos ar
augšup vērstu skatu. Simtgades dzimšanas dienas žurnāla numurā par cilvēka, dabas un senču mantojuma radīto sinerģiju. Lai sargātu savas vērtības, tradīcijas, valodu, vienreizība jāapzinās pašiem, jo šajā simtgadē ir daudz iegūts un izkopts. Simtgades kongresa atceres laikā ir daudz rosības un pasākumu, bet tā īstā sajūta ir mūsos pašos, katrā no mums ir šis Simtgades latviski latgaliskais kods, piedzīvotais un izcīnītais. Harmonizācija šobrīd attīstās no sarežģītā uz vienkāršo un lakonisko, dzīves formula jau ir gana vienkārša – būt tieši šeit un tagad, atvērt sevi gaišām domām un darbiem par labu sev un vietai, kurai esi piederīgs.